Video hướng dẫn cài đặt Camera IP Foscam

Các video hướng dẫn cài đặt và cấu hình Camera IP của Foscam

Kênh video hướng dẫn: https://www.youtube.com/huyenvuvn

1. Hướng dẫn cấu hình camera ip foscam các dòng MJPEG (fi8910w, fi8916w, fi8905w, fi8904w, fi89xx,...)

2. Hướng dẫn cấu hình camera ip foscam các dòng hd (fi9821p, fi9826p, fi9805w, fi9828w, fi98xx,...)

3. Hướng dẫn cấu hình camera ip foscam cảnh báo chuyển động gửi về mail

4. Hướng dẫn cấu hình camera ip foscam lưu trên thẻ nhớ, ghi theo lịch

5. Hướng dẫn cấu hình camera ip foscam lưu trên thẻ nhớ ghi có chuyển động