Thông tin chuyển khoản Ngân hàng

Ngân hàng Vietcombank
Phòng giao dịch Bến Thành
STK:033 100 3819 189
TK: Lê Minh Đức

Ngân hàng Đồng Á
Phòng giao dịch HCM
STK: 0101047829
TK: Lê Minh Đức

Techcombank
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Phòng Giao dịch Kỳ Hòa, HCM
Số tài khoản: 102.229.263.860.19
TK: Công ty Cổ phần Huyền Vũ